Nov 15, 2007

ವಾಹ್ ಕನ್ನಡ!....ವಾಹ್ ತಾಜ್!


ಆಗ್ರಾಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸಿ ತಾಜ್ ಮು೦ದೆ ಇಳ್ಸಿ
ಕಲರ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ರೂನೆ
ಬೆನ್ನ್ ಕೊಟ್ ಕನ್ನಡ ಪದ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ
ನನ್ ಮನಸನ್(ಮುಖಾ)ನೀ ಕಾಣೆ.

(ಸ್ನೇಹಿತ ರಫೀಕ್ ಆಗ್ರಾಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತೆಗೆಸಿಕೊ೦ಡ್ ಕಳಿಸಿದ ಚಿತ್ರ,ವ೦ದನೆಗಳು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರ ಸಮಿತಿ ಗೆ)

3 comments:

md said...

ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಲ್ತ್ :-)

sanjaykattimani said...

ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ :)

roshini said...

Nice Post !
You should use a Kannada social bookmarking widget like PrachaarThis to let your users easily bookmark your blog posts.