Aug 15, 2007

ನೆನೆದವರು ಮನದಲ್ಲಿ

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾ೦ಧಿಯವರು

ಅವರ ಹತ್ಯೆಯ ದಿನ ಭಾರೀ ಜನಸ್ತೊಮ


ಅ೦ತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದ ಜನ
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾ೦ಧಿಯವರಿಗೊ೦ದು ನಮನ.
ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ ಬ೦ದು 60 ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತೆ?
ನೆನೆದವರು ಮನದಲ್ಲಿ...ಮನದವರು ಬ್ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ
.

No comments: