Oct 30, 2007

ಆನೆ ಮೇಲೆ ಅ೦ಬಾನಿ


ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಅ೦ಬಾನಿ ಕ೦ಡೆ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ನ ಕ೦ಡೆ
 
ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಅ೦ಬಾರಿ ಕ೦ಡೆ ........ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಕ೦ಡೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡು.ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ದುರುದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಈವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ತಿತಿಗೆ ಕಟ್ ಅ೦ಡ್ ಪೇಶ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹಾಗುತ್ತೆ.ಇ೦ದು ಅನಿಲ್ ಅ೦ಬಾನಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮ೦ತ.ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಪ೦ಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮ೦ತ ಅ೦ದರೆ ಒ೦ದು ಕ್ಷಣ ನ೦ಬಲಸಾಧ್ಯ.ಆದರೆ ಇದು ಸತ್ಯ.ಭಾರತ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದೆ.ಭಾರತದ ವ್ಯಕ್ತಿ  ಅಮೇರಿಕಾದವನನ್ನು (ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್) ಹಿ೦ದಿಕ್ಕಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಹು ಶ್ರೀಮ೦ತ ಎ೦ಬ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಅ೦ಬಾನಿ ಕ೦ಡೆ.. ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ನ ಕ೦ಡೆ  ಎನ್ನುವ ನನ್ನ ವ್ಯ೦ಗ್ಯವನ್ನ ನಿಜವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಲಾ೦ ಸಾರ್ ನುಡಿಗಳು ನಿಜವಾಗಲಿ...2016 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ .